Projekt realizowany przy Fundacji Filii Dei. Celem projektu jest formowanie rodzin w duchu Ewangelii. 

Fundacja Filii Dei

Fundacja Filii Dei została powołana w czerwcu 2018 roku przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jej głównym celem (i powodem powstania) jest wsparcie działalności oświatowo-wychowawczej, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Markach (Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Żłobka), a zwłaszcza zebranie środków finansowych na budowę nowej szkoły.

Historia markowskiego domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi od samego początku łączy się ze służbą dzieciom. Siostry ze Zgromadzenia przybyły do Marek, gdy jeden z warszawskich domów zakonnych został im odebrany. W 1928 roku utworzyły tu Dom Dziecka i przedszkole.

W czasie II wojny światowej Siostry starały się pomagać wszystkim potrzebującym: organizowały żywność i odzież, udzielały pomocy uciekinierom. Po zakończeniu wojny utworzyły szkołę, w której uczyły dzieci z Domu Dziecka. Gdy władze komunistyczne odebrały im możliwość pracy z sierotami, utworzyły Zakład Specjalnej Troski, później przekształcony w Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, przeznaczony dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Dzisiaj Siostry wróciły do korzeni swojej działalności. W 2012 otworzyły Niepubliczne Przedszkole nr 11 w Markach. Cztery lata później, na prośbę rodziców wychowanków Przedszkola, została otworzona Szkoła Podstawowa Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zaś w 2017 roku ruszyła działalność Żłobka Świętego Franciszka. Działalność tych placówek ma na celu pomóc we wszechstronnym rozwoju dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Logo

Logo Fundacji Filii Dei wskazuje na reprezentowane przez nią wartości. U podstaw naszego działania znajduje się rodzina, a zwłaszcza wychowujące się w niej dzieci. Łączy ich relacja miłości, która - jesteśmy o tym przekonani - jest podstawą wszelkiego rozwoju! 

Nazwa naszej Fundacji to po łacinie „Dzieci Boże”, co wskazuje na chrześcijańskie podstawy naszych zadań. Założona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Fundacja jest instytucją opierającą się na wartościach katolickich i nauce Kościoła.

Zapisz się do naszego newslettera

© 2020 by Fundacja Filii Dei

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon